Pravidla

Pravidla Online mistrovství České republiky a Slovenska 2020 v šipkách

1. Obecné informace

a) Název turnaje: Online mistrovství České republiky a Slovenska 2020 v šipkách
b) Pořadatel: Good Life Company, s.r.o.
c) Turnajoví rozhodčí: Pavel Korda, Vojtěch Dropa, Robert Míč, František Šulc

2. Organizace turnaje

a) Turnaj je organizován a řízen pouze rozhodčími uvedenými výše.
b) Upozornění na hrací dny budou přístupná ve facebookové skupině Šipky online https://www.facebook.com/groups/796113771174810

3. Podmínky přihlášení do turnaje

a) Přihlásit se může každý občan České republiky a Slovenska. V době turnaje nemusí být na území ČR a Slovenska.
b) Kdokoliv, kdo se účastní tohoto turnaje souhlasí se zde uvedenými pravidly.
c) Přihlásit se můžete zde.
d) Hrát se budou kategorie juniorek, juniorů, žen a mužů.
e) Kategorii juniorek a juniorů mohou hrát pouze narození v roce 2003 a mladší.
f) Kategorii mužů a žen nemohou hrát mladší 16 let
g) Registrační poplatek v kategorii juniorek, juniorů je 100 Kč, v kategorii žen a mužů 200 Kč.
h) Součástí registrace bude vyplnění formuláře, kde hráčí vyplní:
– Jméno
– Příjmení
– Datum narození
– Hrací místo (obec/město)
– Telefon
– E-mail
– Jméno na Facebooku (potřebujeme kvůli spojení pomocí Messengeru)
– Národnost
i) Registrace končí v pondělí 2. 11. 2020 ve 23:00
j) Jsou povoleny steelové i softové terče. U softového nebudou povoleny žádné terče, které nesplňují předepsané rozměry (třídírkové atd.). Použít se mohou pouze stroje, které mají rozměry schválené pro softové soutěže.
k) Hráč nemusí bý registrován v žádné šipkové organizaci
l) Hráč nemusí být členem facebookové skupiny Šipky online https://www.facebook.com/groups/796113771174810. Vzhledem k tomu, že v této skupině budou zveřejňovány informace o jednotlivých zápasech, doporučujeme se členem skupiny stát.
m) hráči svým přihlášením souhlasí s možností streamování svého zápasu na veřejných sítích, případně v TV
n) Pokud v některé kategorii bude méně než 5 přihlášených, nebude se tato kategorie hrát. Pokud by se jednalo o kategorii žen, nebo juniorek, bude přihlášeným hráčkám nabídnuta možnost hrát s muži, případně juniory. Pokud nebudou chtít této možnosti využít, bude jim vráceno startovné.

4. Formát

1. Fáze (skupinová) čtvrtek 5. 11. 2020 – středa 11.11 2020
a) hráči budou bez nasazení rozlosováni do skupin po 5 hráčích.
b) hrát bude každý s každým. Zápasy se budou hrát na 6 vítězných legů 501DO. Juniorské soutěže na 3 vítězné legy 501DO
c) o pořadí v tabulce rozhoduje:
1. počet bodů (za výhru hráč získá do tabulky jeden bod)
2. rozdíl +/- legů
3. vzájemný zápas
4. rozhoz na 9 šipek
d) vítěz a druhý v tabulce skupiny postoupí do 2. fáze. Na doplnění do plného pavouka (pokud bude potřeba) postoupí také hráči ze třetích míst.
e) hráči, kteří se umístili ve skupinách na třetích místech, budou seřazeni podle nejlepšího dosaženého průměru v jejich nejlepších zápasech. A podle tohoto pořadí budou postupně zařazováni do KO pavouka, až do jeho úplného doplnění. 2. Fáze (KO pavouk) začátek čtvrtek 12. 11. 2020
f) do LAST 32 na 6 vítězných legů 501DO. Juniorské soutěže na 3 vítězné legy 501DO
g) LAST 16, čtvrtfinále (pouze ženy) na 7 vítězných legů 501DO. Juniorské soutěže na 3 vítězné legy 501DO
h) čtvrtfinále ženy na 7 vítězných legů 501DO, muži na 10 vítězných legů 501DO, juniorské soutěže na 3 vítězné legy 501DO
i) semifinále a finále na 10 vítězných legů 501DO. Juniorské soutěže na 3 vítězné legy 501DO

5. Zápasová pravidla

a) Zápas se uskuteční pomocí videohovoru přes Messenger (pokud jsou hráči ochotni vyměnit si svá telefonní čísla, lze použít také WhatsApp, Viber atd…) Skóre se zapisuje do internetové aplikace www.nakka.com. Pokud oba hráči mají účet na WebCamDarts, mohou použít také www.webcamdarts.com.
b) Kamera (webkamera/mobil) musí přenášet protihráči čistý obraz i zvuk.
c) Hráči musí kameru umístit tak, aby byl viditelný celý terč. Kamera z dálky je nedostačující, protože soupeř musí vidět terč po celou dobu zápasu. Doporučujeme kameru umístit lehce výš nad střed terče a trochu ji natočit. Důležité pro čistý obraz je i kvalitní osvětlení. (obrázky mobil.jpg, nahled_ano.jpg, nahled_ne_01.jpg, nahled_ne_02.jpg. Credit by Facebook page – C.O.V.I.D. – Championship of Various International Darters).
d) Až poté, co jsou oba soupeři spokojeni s nastavením kamer, může zápas začít.
e) Prosíme hráče, aby svému soupeři vytvořili klidné prostředí pro hru.
f) Pokud se v zápase objeví problémy, které nedokážete vyřešit sami, kontaktujte turnajové rozhodčí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
g) Protože u softových terčů se stává, že terč zapíše i vypadlou šipku a tím by byli hráči na sisálech znevýhodněni, bude platit pravidlo jako na steelech. Vypadlá šipka se nepočítá. Stejně tak, pokud trefíte šipku do D7 a terč vám napíše D16 počítá se samozřejmě D7. Vzhledem k tomu, že zápis legů a počítání bude přes www.nakka.com, nebo www.webcamdarts.com, neměl by to být problém.
h) O tom, který hráč do zápasu vstoupí rozhodne rozhoz na střed. Jako první bude na střed házet hráč, který je uveden v zápise o utkání nahoře/vlevo. Hodnoty rozhozu jsou: 50 – červený střed; 25 – zelený střed; mimo. Pokud oba hráči hodí stejnou hodnotu, hod na střed se opakuje v obráceném pořadí a to až do rozhodnutí.
i) Pokud se zápas dostane do rozhodujícího legu, začíná do něho hráč, který do celého zápasu začínal.
j) Po odhození tří šipek hráč nejprve zadá své skóre do aplikace a teprve poté vytáhne šipky z terče. Soupeř má tak dostatek času zkontrolovat nahlášené skóre. Po zasažení závěrečného dablu v každém legu si musí hráč od soupeře nechat schválit zavření a teprve poté zapíše zavření do aplikace a vytáhne šipky z terče.
k) Na odehrání skupiny (pro každého 4 zápasy) mají hráči 7 dní (čtvrtek-středa). Hráči musí najít společný den a hodinu, která bude oběma vyhovovat.
l) Na každý zápas KO mají hráči dva až tři dny dle rozpisu na KO pavoucích, ve kterých zápas musí být odehrán. Hráči musí najít společný den a hodinu, která bude oběma vyhovovat. V KO pavouku jsou doplněné datumy a časy do kdy musí být jednotlivá kola odehrány. Jsou to všechny datumy, u kterých je uvedený čas 23:59. Výjimku tvoří televizní zápasy (čtvrtfinále, semifinále a finále mužů a finále žen), u kterých je uveden čas předpokládaného začátku zapasu. Ten se, kromě prvního zápasu večera, samozřejmě může posunout dopředu i dozadu, podle toho, jak budou odehrány předcházející zápasy.
m) Výsledky včetně statistik (ofocená obrazovka, nebo vyfocená mobilem se statistikami po skončení zápasu) musí být zaslány do skupinových Messengerových konverzací, do kterých byli hráči přiděleni. Ve druhé fázi KO pavouka posílejte výsledky včetně statistik (ofocená obrazovka, nebo vyfocená mobilem se statistikami po skončení zápasu) do Messengeru pavel.korda.58. K přiloženému výsledku připište, ze které části pavouka váš výsledek je (např. 1-64 atd.). Výsledky zasílá vítěz utkání.
n) Pokud se zápasy během těchto dnů neodehrají, hráč, který projevil větší iniciativu při domlouvání zápasu, postupuje do dalšího kola. Tohle rozhodnutí učiní turnajoví rozhodčí, kteří situaci vyhodnotí na základě doložených důkazů (streenshotů konverazací atd.).
o) Pokud nebudou mít organizátoři žádné informace o zápase včas (výsledek zápasu, informace o neodehrání atd.), bude zápas vyhodnocen jako neodehraný. V tabulce bude oběma hráčům připsán výsledek 0:6 a 0 bodů. V KO pavouku do dalšího kola nepostoupí ani jeden z hráčů.
p) Po rozlosování hracích skupin organizátoři vytvoří Messengerové skupiny, ve kterých spojí hráče jednotlivých hracích skupin. V každé Messengerové skupině bude kromě všech pěti hráčů i jeden z organizátorů, který bude okamžitě nápomocen řešit případné nejasnosti.
r) Ve druhé fázi turnaje (KO pavouk) se co nejdříve spojte přes Messenger se svým soupeřem a domluvte si zápas. Pokud se vám nebude dařit soupeře na Messengeru najít, kontaktujte co nejdříve pořadatele, kteří vás propojí. Nejprve se ale samozřejmě zkuste spojit sami!!! Váš soupeř bude s velkou pravděpodobností členem facebookové skupiny sipky online.

6. Výhry

a) Startovné bude z 80% určeno na ceny pro vítěze, které budou finanční + trofeje + volné vstupy na Darts Slovak Open 2021 a Darts Slovak Master 2021. Nedokážeme v tuto chvíli garantovat výši výher ani počet výherců, oboje oznámíme společně s rozlosováním skupin ve středu 4. 11. 2020. Vítězové skupin kromě postupu do pavouka dostanou jednu vstupenku na jednu páteční hrací část PDC Czech Darts Open 2021 v hodnotě 400 Kč.
b) Muži:
– peněžní
– trofeje pro první tři místa
– finalisté volný vstup na Darts Slovak Open 2021 a Darts Slovak Master 2021
– poražení semifinalsté volný vstup na Darts Slovak Open 2021
– Vítězové skupin dostanou volnou vstupenku na jednu páteční hrací část PDC Czech Darts Open 2021 v hodnotě 400 Kč.
c) Ženy:
– peněžní
– trofeje pro první tři místa
– vítězka volný vstup na Darts Slovak Open 2021 a Darts Slovak Master 2021
– poražená finalistka volný vstup na Darts Slovak Open 2021
– Vítězky skupin dostanou volnou vstupenku na jednu páteční hrací část PDC Czech Darts Open 2021 v hodnotě 400 Kč.
d) Junioři a juniorky:
– trofeje pro první tři místa
– Vítězové skupin dostanou volnou vstupenku na jednu páteční hrací část PDC Czech Darts Open 2021 v hodnotě 400 Kč.

7. Důležité upozornění

a) Všichni přihlášení hráči souhlasí s výše uvedenými pravidly a potvrzují, že se jimi budou řídit.